Polityka
Prywatności

Lornamead GmbH
Osterbekstraße 90b
22083 Hamburg Niemcy
Tel.: +49 (0) 40 / 888 859 – 0

E-mail: datenschutz@lornamead.de
Rejestr Handlowy: HRB 15253 KI
Zarząd: Riccardo Granata

Lornamead GmbH to spółka należąca do Grupy Sodalis.

Pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować telefonicznie lub mailowo pod podane wyżej dane kontaktowe.

Inspektorem ochrony danych po stronie administratora jest:
Philipp Herold
Mein-Datenschutzbeauftragter.de
e-mail: philipp.herold@hub24.de

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej oferty online oraz powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (dalej zwanych łącznie „ofertą online” lub „witryną internetową”). Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje niezależnie od stosowanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których prezentowana jest oferta online.
W odniesieniu do stosowanych pojęć, takich jak np. „dane osobowe” lub ich „przetwarzanie”, odsyłamy do definicji określonych w art. 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Do danych osobowych użytkownika, przetwarzanych w ramach niniejszej oferty online, zalicza się wszystkie te dane, które odnoszą się do konkretnej osoby fizycznej albo które umożliwiają przypisanie informacji do konkretnej osoby fizycznej. Są to przykładowo takie dane, jak imię i nazwisko, data urodzenia i adres e-mail lub numery telefonów, ale także dane użytkowe, jak adres IP użytkownika lub treść komunikatów, np. wiadomości, które użytkownik przesyła do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane statystyczne, które nie mogą zostać przypisane do żadnej konkretnej osoby fizycznej, nie podlegają pod definicję danych osobowych.
Pojęcie „użytkownika” obejmuje wszystkie kategorie osób, których dane są przetwarzane. Należą do nich odwiedzający i użytkownicy naszej oferty online. Stosowane pojęcia, jak np. „użytkownik”, należy traktować jako neutralne pod względem płci. Dane osobowe użytkownika przetwarzamy zawsze w poszanowaniu właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Oznacza to, że dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie za zgodą przewidzianą przepisami ustawy. To znaczy w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie danych jest konieczne lub ustawowo wymagane w celu realizacji naszych przewidzianych umową usług (np. do przetwarzania zleceń) oraz dostarczania usług online, gdy użytkownik wyraził zgodę, jak również gdy zachodzi nasz prawnie uzasadniony interes (tzn. interes polegający na analizowaniu, optymalizacji, ekonomicznym funkcjonowaniu i zabezpieczeniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w przypadku dokonywania pomiaru zasięgu, tworzenia profili w celach reklamowych i marketingowych oraz zbierania danych dostępowych oraz korzystania z usług podmiotów zewnętrznych). Informujemy, że podstawę prawną udzielenia zgód stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO, podstawę prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług i dopełnienia postanowień umownych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawę prawną przetwarzania danych w celu dopełnienia ciążących na nas zobowiązań prawnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawę prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystania w trakcie odwiedzin witryny internetowej

W chwili odwiedzin witryny https://www.rapidwhite.de przeglądarka internetowa, z której użytkownik korzysta na swoim urządzeniu końcowym, automatycznie przesyła informacje do serwera naszej witryny internetowej. Informacje te są przechowywane tymczasowo w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są przy tym rejestrowane bez udziału użytkownika i przechowywane do momentu zautomatyzowanego usunięcia:

– adres IP komputera wysyłającego zapytanie
– data i godzina dostępu
– nazwa i adres URL otwieranego pliku
– witryna internetowa, z której uzyskano dostęp (adres odsyłający URL)
– informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego komputera użytkownika

Powyższe informacje są przez nas przetwarzane w celu:
– zapewnienia niezakłóconego połączenia z witryną internetową
– zapewnienia komfortowego użytkowania naszej witryny internetowej
– analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
– w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes wynika z celów zbierania danych wymienionych w powyższym zestawieniu. Nigdy nie wykorzystujemy zebranych danych w celu identyfikacji użytkownika. Pliki dziennika są przechowywane przez okres sześciu miesięcy.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnym stanem techniki, aby dochować przepisów zawartych w ustawach o ochronie danych osobowych, a tym samym by chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkową albo umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim i podmiotom zewnętrznym

Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim wyłącznie w ramach wytycznych ustawowych. Dane użytkownika przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do celów umownych lub odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na ekonomicznym i efektywnym funkcjonowaniu naszej firmy. Jeśli przy świadczeniu usług korzystamy z pomocy podwykonawców, podejmujemy odpowiednie kroki prawne oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne działania w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Usługi

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. imiona i nazwiska, adresy oraz dane kontaktowe użytkownika), dane dotyczące umów (np. wykorzystywane usługi, imiona i nazwiska osób kontaktowych, dane dot. płatności) w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Kontakt z nami

Zapytania kierowane mailem

Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail udostępnionego na naszej stronie internetowej. Gromadzenie informacji jest potrzebne, aby umożliwić nam odpowiednie rozpatrzenie zapytania, które kieruje do nas użytkownik. Użytkownik może dowolnie udostępniać nam dodatkowe informacje, które, w jego opinii, są istotne w celu rozpatrzenia zapytania kontaktowego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane użytkownika są przetwarzane na potrzeby komunikacji i rozpatrzenia jego zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma związek z aktualnie obowiązującą umową, przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ustawowo ani umownie. Brak podania informacji w polach obowiązkowych uniemożliwi nam jednak rozpatrzenie zapytania użytkownika. W przypadku gdy użytkownik nie chce podać tych danych, może skontaktować się z nami przy pomocy innych środków komunikacji.

Okres przechowywania

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami mailowo w sprawie związanej z umową, wówczas dane zebrane w ramach każdego zapytania przechowujemy przez okres trzech lat od ustania stosunku umownego.

Pliki cookie i pomiar zasięgu

Pliki cookie to informacje przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów stron trzecich do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane tam w celu ich późniejszego pobrania. Pliki cookie to małe pliki lub inne formy przechowywania informacji.
Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego komputerze, zostanie poproszony o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może sprawić, że niektóre funkcje naszej oferty online przestaną działać.
Ta strona internetowa analizuje zachowanie odwiedzających, m.in. przy pomocy plików cookie, w celach reklamowych oraz do pomiaru zasięgu. Nasi partnerzy, z którymi współpracujemy na potrzeby prowadzenia sieci społecznościowych, działań reklamowych i analitycznych, mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które już posiadają. Aby uniemożliwić gromadzenie danych za pomocą funkcji śledzenia stron internetowych (np. Google Analytics lub piksel Facebooka) na naszej stronie internetowej, prosimy kliknąć odpowiednie przyciski dezaktywacji.

Google Analytics
Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usługi Google Analytics dostarczanej przez firmę Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która służy do statystycznej analizy użytkowania naszej oferty online. Analizuje ona przykładowo liczbę odsłon w naszej witrynie internetowej, odwiedzane podstrony i czas przebywania użytkownika na tych stronach.
Google Analytics korzysta z plików cookie i innych technologii w przeglądarce do analizowania ruchów użytkownika i ponownego jego rozpoznania.
Informacje te są wykorzystywane m.in. do tworzenia raportów na temat aktywności użytkowników w witrynie internetowej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe przy pomocy usługi Google Analytics na potrzeby optymalizowania naszej witryny internetowej oraz do celów marketingowych w oparciu o zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na to, przez jaki konkretnie okres przetworzone dane są przechowywane – okres ten zależy od ustaleń firmy Google LLC. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Google Analytics na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

Google Tag Manager

Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Korzystamy z usługi Google Tag Manager dostarczanej przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki Google Tag Manager można zarządzać znacznikami witryny internetowej z poziomu ekranu komputera. Ta usługa pozwala nam dokładnie kierować procesem integracji usług w naszej witrynie internetowej.

Umożliwia nam to elastyczną integrację dodatkowych usług w celu analizowania dostępu użytkownika do naszej witryny internetowej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Korzystanie z usługi Google Tag Manager odbywa się w oparciu o zgodę użytkownika, której udzielił na potrzeby optymalizacji naszych usług w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania

Nie mamy wpływu na to, przez jaki konkretnie okres przetworzone dane są przechowywane – okres ten zależy od ustaleń firmy Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google Tag Manager pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Zgoda na stosowanie plików cookie Borlabs

Nasza witryna internetowa korzysta z technologii zarządzania zgodami Borlabs, która pozwala nam uzyskać zgodę od użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie w jego przeglądarce internetowej lub zgodę na stosowanie konkretnych technologii oraz pozwala dokumentować zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dalej Borlabs).

Po wejściu na naszą witrynę internetową w przeglądarce użytkownika zapisany zostaje plik cookie Borlabs, w którym przechowywane są udzielone przez niego zgody lub informacje o wycofaniu tych zgód. Dane te nie są przekazywane dostawcy pliku cookie Borlabs.

Zgromadzone dane są przechowywane do czasu, aż użytkownik poprosi nas o ich usunięcie lub do momentu, aż sam usunie plik cookie Borlabs lub do momentu, aż ustanie cel, w jakim dane te były przechowywane. Powyższe zastrzeżenie nie wpływa na ustawowo obowiązujące terminy przechowywania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez plik Borlabs można znaleźć pod adresem https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Korzystamy z technologii zarządzania zgodami przy pomocy plików cookie Borlabs, aby uzyskać ustawowo wymagane zgody na stosowanie plików cookie. Podstawę prawną w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Integracja usług i treści osób trzecich

W ramach naszej oferty online korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, aby móc integrować ich treści i usługi, np. filmy lub czcionki (dalej „treści”). Dokonujemy tego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (tzn. interes polegający na analizowaniu, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podmioty zewnętrzne dostarczające te treści muszą zatem poznać adres IP użytkownika, ponieważ bez dostępu do adresu IP nie będą mogły przesłać treści do jego przeglądarki internetowej. Dostęp do adresu IP jest konieczny, by móc prezentować te treści. Staramy się korzystać z treści, pod warunkiem że ich dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia tych treści. Podmioty zewnętrzne mogą również korzystać z tzw. znaczników pikseli (niewidocznych grafik, zwanych także „sygnałami nawigacyjnymi”) do celów statystycznych i marketingowych. „Znaczniki pikseli” umożliwiają analizowanie informacji, takich jak ruchy użytkownika na stronach tej witryny internetowej. Spseudonimizowane informacje mogą być także przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i zawierać m.in. informacje techniczne na temat przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, linkujących stron internetowych, czasu wizyty oraz inne dane na temat sposobu korzystania z naszej oferty online, jak również mogą być łączone z takimi informacjami z innych źródeł. Poniżej zamieszczamy listę podmiotów zewnętrznych oraz dostarczanych przez nich treści, wraz z linkami przekierowującymi do ich polityk prywatności, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz – częściowo już tu wspomnianej – możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (tzw. opt-out):
filmy z platformy „YouTube” dostarczane przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/. Czcionki zewnętrzne firmy Google, Inc. https://www.google.com/fonts („czcionki Google”). Integracja czcionek Google odbywa się poprzez połączenie z serwerem Google (zwykle w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Ogólne informacje na temat obecności naszej firmy w sieciach społecznościowych

Korzystamy z możliwości prezentowania naszej firmy w sieciach społecznościowych, aby móc jak najlepiej prezentować naszą firmę, komunikować się z naszymi użytkownikami, klientami i osobami zainteresowanymi oraz by informować ich o oferowanych przez nas usługach.

Jesteśmy obecni na następujących platformach lub sieciach społecznościowych

  • Meta Platforms, Inc (Facebook, Instagram)
  • Youtube

W przypadku korzystania z sieci społecznościowych dochodzi do przetwarzania danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej (UE) oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Nie we wszystkich krajach poza terytorium Unii Europejskiej można zapewnić taki sam poziom ochrony danych osobowych, jaki obowiązuje na terenie UE.
W związku z tym powstaje ryzyko, że przekazane dane w tzw. państwach trzecich będą przetwarzane w sposób, który nie gwarantuje użytkownikowi takiej samej ochrony, jaka obowiązuje na terenie UE.
Utrudnia to użytkownikowi dochodzenie swoich praw. Ponadto może okazać się, że dane użytkownika nie będą przetwarzane przez podmiot w państwie trzecim w jego interesie.
Jeśli podmioty z USA uzyskały certyfikat w ramach tzw. porozumienia Privacy-Shield (porozumienia w sprawie ochrony danych zawartego pomiędzy USA a UE), wówczas są one zobowiązane do przestrzegania standardów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej.
Cele przetwarzania realizowane przez sieci społecznościowe zwykle różnią się od naszych celów przetwarzania. Dane przekazywane przez użytkownika w sieciach społecznościowych są zazwyczaj przetwarzane na potrzeby badania rynku, prowadzenia działań reklamowych i tworzenia profili użytkowników w celu wyświetlania im spersonalizowanych reklam (np. Facebook, Google, Instagram).
Do realizacji tych celów służą pliki cookie, które rejestrują zachowanie użytkownika i umożliwiają stworzenie jego profilu. W przypadku Facebooka dochodzi również do tworzenia profili osób, które nie posiadają konta zarejestrowanego w serwisie Facebook.
W politykach prywatności poszczególnych podmiotów można znaleźć dokładne informacje na temat celów, w jakich dane użytkowe są przetwarzane. Dokonując odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika, użytkownik może ograniczyć tworzenie swojego profilu, przynajmniej jeśli chodzi o jego zakres. Dokładniejsze informacje w tym temacie są dostępne w politykach prywatności poszczególnych dostawców usług.

Facebook Fanpage (Meta Platforms, Inc)

W przypadku gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku, serwis Facebook zbiera m.in. informacje o jego adresie IP oraz inne informacje, które są dostępne w formie plików cookie na jego komputerze. Informacje te są wykorzystywane, aby dostarczyć nam, jako operatorowi stron Facebook, dane statystyczne na temat korzystania ze strony w serwisie Facebook. Więcej informacji na ten temat serwis Facebook udostępnia pod adresem https://www.facebook.com/help/pages/insights.
Na podstawie przekazanych danych statystycznych nie jesteśmy w stanie zidentyfikować poszczególnych użytkowników. Korzystamy z tych danych wyłącznie, aby móc odpowiednio reagować na zainteresowania naszych użytkowników, stale ulepszać naszą obecność w Internecie oraz zagwarantować jej jak najwyższą jakość.
Zbieramy dane użytkownika za pośrednictwem naszego fanpage’a jedynie w celu umożliwienia komunikacji i interakcji z nami. Dane te to zwykle imię i nazwisko użytkownika, treści wiadomości, treści komentarzy i informacje profilowe udostępnione „publicznie” przez użytkownika.
Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w wyżej wskazanych celach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony ekonomiczny i komunikacyjny interes polegający na oferowaniu kanału informacyjnego i komunikacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku gdy użytkownik wyrazi wobec danego dostawcy sieci społecznościowej zgodę na przetwarzanie danych, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO.
Mamy ograniczony dostęp do danych użytkownika, ponieważ właściwego przetwarzania danych dokonuje dostawca sieci społecznościowej. Jedynie dostawca sieci społecznościowej ma prawo pełnego dostępu do danych użytkownika. W związku z tym tylko ten dostawca może podjąć bezpośrednio odpowiednie działania, aby wykonać prawa przysługujące użytkownikowi (zapytanie o informacje, żądanie usunięcia danych, wniesienie sprzeciwu itp.). Swoich praw najlepiej zatem dochodzić bezpośrednio u danego dostawcy.
Jeśli jednak użytkownik potrzebuje w tym zakresie pomocy, może się do nas zgłosić.

Prawa osób, których dane dotyczą

Dokument „Page Controller Addendum” określa zakres praw i obowiązków, których należy dopełnić we współpracy z firmą Facebook. Jest on dostępny pod tym adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
W przypadku wystosowania wniosku o udzielenie informacji prześlemy go do serwisu Facebook i poprosimy użytkownika o wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego pod adresem https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelp%2Fcontact%2F308592359910928
Poniżej zamieszczamy listę dostawców wraz z linkami przekierowującymi do ich polityk prywatności i plików opt-out, które pozwalają wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
• Meta Platforms, Inc (1 Hacker Way Menlo Park, California 94025) – polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/

Oświadczenie o ochronie danych osobowych podczas naszej obecności w serwisie TikTok

Nasze przedsiębiorstwo prezentujemy również na wideoportalu TikTok. Operatorem i administratorem danych jest firma TikTok Inc., 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA; przedstawicielem TikTok Inc. na terenie Unii Europejskiej w rozumieniu art. 27 RODO jest firma News Republic SAS, Rue Robert Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, Francja.

Dane osobowe użytkownika zbierane podczas korzystania z tej usługi są przetwarzane przez firmę TikTok Inc. i w razie potrzeby przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o takie dane jak: adres IP użytkownika (bez danych GPS), informacje o urządzeniu lub inne jednoznaczne dane identyfikacyjne urządzenia, historia przeglądarki, informacje o operatorze sieci komórkowej, ustawienia strefy czasowej, ustawienia lokalne, model telefonu komórkowego, model urządzenia, system operacyjny oraz informacje na temat korzystania przez użytkownika z aplikacji. Dane te zostaną przyporządkowane do danych na koncie bądź profilu w serwisie TikTok. Więcej informacji o tym, jakie dane są przetwarzane przez serwis TikTok i w jakich celach są one wykorzystywane, można znaleźć w polityce prywatności serwisu TikTok pod adresem https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl. Tutaj znajdują się również informacje odnośnie korzystania z plików cookie oraz na temat tego, w jaki sposób użytkownik może zarządzać lub usunąć dane zebrane na swój temat w serwisie TikTok.

 

Prawa użytkownika

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo uzyskać nieodpłatnie dostęp do swoich danych osobowych, które przechowujemy, na złożony przez siebie wniosek. Użytkownik ma również prawo do sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO, do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, do uzyskania powiadomienia zgodnie z art. 19 RODO oraz do usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, i może, o ile to zasadne, skorzystać z prawa do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO oraz prawa do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO w razie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może również wycofać swoje zgody; co do zasady odbywa się to ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem verbraucherservice@lornamead.de (w tytule wiadomości należy wpisać „Datenschutz”). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma Lornamead GmbH.

Usuwanie danych osobowych

Przechowywane u nas dane zostaną usunięte w momencie, gdy nie będą już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane, a ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania tych danych. Jeśli dane użytkownika nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych, ustawowo dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to np. danych użytkownika, które muszą być przechowywane do celów handlowych i podatkowych. Zgodnie z wytycznymi ustawowymi dane są przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 Kodeksu Handlowego HGB (księgi handlowe, spis inwentaryzacyjny, bilans otwarcia, roczne sprawozdanie finansowe, korespondencja handlowa, dokumenty księgowe itp.) oraz przez okres 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 Ordynacji Podatkowej AO (księgi, notatki, sprawozdania z działalności firmy, dokumenty księgowe, korespondencja handlowa i biznesowa, dokumentacja dotycząca podatków itp.).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi użytkownik może w dowolnej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przyszłości. Sprzeciw można złożyć w szczególności wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, aby dostosować jego treść do zmienionego stanu prawnego lub w przypadku pojawienia się zmian w zakresie usług i przetwarzania danych. Dotyczy to jednak tylko oświadczeń o przetwarzaniu danych. W przypadku gdy wymagane jest uzyskanie zgody użytkowników lub gdy fragmenty oświadczenia o ochronie danych osobowych zawierają regulacje dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, wówczas zmiany są dokonywane tylko za zgodą użytkowników.
Użytkownicy są proszeni o regularne sprawdzanie treści oświadczenia o ochronie danych osobowych.